Privacyverklaring Bootycamp Nijmegen

Dit is de privacyverklaring van: Bootycamp Nijmegen. KvK-inschrijfnummer: 86757717 met NL004313954B95. Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die je vrijwillig verstrekt over jezelf zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor vragen kun je mailen met sabinevdoorn@gmail.com.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we je geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

Duur van opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging
Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Bootycamp Nijmegen samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder en administratiesoftware. Onze administratiesoftware is Trainin. Deze partner zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Social media
Bootycamp Nijmegen maakt gebruik van Social Media. Er worden er foto’s gemaakt tijdens de activiteiten en regelmatig gedeeld op Social Media. Wanneer je het hier niet mee eens bent, dien je dit zelf aan te geven tijdens de Activiteiten of via sabinevdoorn@gmail.com. Doorgaans wordt dit tijdens de lessen ook gecommuniceerd met nieuwe leden van Bootycamp Nijmegen.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens
Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar sabinevdoorn@gmail.com.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen

    ×